Manastir Kuveždin

Manastir KUVEŽDIN, čija je crkva posvećena Svetom Savi, nalazi se na jugozapadnom delu Fruške gore, 1 km severno od naselja Divoš.
Predanje sa kraja 17. veka navodi da je Kuveždin osnovao srpski vojvoda i poslednji srpski despot Stefan Štiljanović 1520. godine. U Kuveždinu su u 17. veku, bežeći od Turaka, utočište našli monasi manastira Vinče i Slanci (kod Beograda), koji su sa sobom doneli različite dragocenosti i rukopise.

U prvoj polovini 19. veka izgrađeni su trospratni barokni zvonik i trostrani manastirski konaci koji su imali odlike klasicističke arhitekture, a stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom. Ikonostas za staru crkvu slikao je Janko Halkozović 1722. godine, a ikonostas za novu crkvu Pavle Simić polovinom 19. veka. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1788. godine.
Tokom svog razvoja manastir je prvobitno bio muški, da bi pred Drugi svetski rat postao ženski. U to vreme manastir Kuveždin je po broju monahinja bio jedan od najvećih srpskih manastira. Tokom Drugog svetskog rata manastir je miniran i opusteo. Jedino je sačuvana manastirska kapela, gde su smešteni sačuvani delovi ikonostasa. Poslednjih godina je rekonstruisan i vaspostavljen kao muški.

Kontakt:
Divoš bb
22232 Divoš
+381 22 661 300
Kako stići:
idete putem Ležimir – Vizić, kod putokaza skrenete levo, zatim nastavite nizbrdo oko 3 km i skrenete levo na sporedni put; tim putem nastavite do manastira
idete putem Divoš – Vizić i kod putokaza skrenete desno