Kalendarska Dešavanja

Kako doći do nas

Novi Sad je dobro povezan pružnim vezama sa kompletnom teritorijom Srbije i...

U Novom Sadu se nalaze dve autobuske stanice sa kojih se obavlja međumesni i...

Sa obzirom da se Novi Sad nalazi na Dunavu postoji mogućnost dolaska turista...

Kroz Novi Sad, uz Dunav, prolazi biciklistička staza EuroVelo 6. Ova staza...

U Novom Sadu ne postoji aerodrom za putnički komercijalni saobraćaj....

Turistički informativni centri (TIC)

Naši prijatelji

Upoznajte Novi Sad

Video Novi Sad
See video

Upoznajte Novi Sad, njegove ulice, festivale i znamenitosti kroz kratke filmove Turističke organizacije Grada Novog Sada...

Zoom 2 explore

Sakralni objekti